Modernisering af Bjørneborg

Så er projekt modernisering af Bjørneborg endelig færdiggjort!

Det har været en lang rejse for at nå hertil, men resultatet er fantastisk. I 2011 startede de første planer om at bygge til salen og tilbygning af mindre soverum. Naturstyrelsen og fredningsnævnet sagde nej til disse ønsker. I 2013 prøvede vi igen, denne gang fik vi dispensation til at bygge en hel ny lejrbygning. Dispensationen gjaldt i 3 år, vi skulle være i gang med byggeriet senest december 2017. Vi hyrede fundraiser og søgte alle de store fonde, for vi skulle jo finde 6 mil. kr., det var mange penge, men vi syntes, det var en fantastisk idé. Desværre fik vi afslag på samtlige ansøgninger. For halvandet år siden måtte vi erkende, at det var umuligt at fremskaffe så stort et beløb, og derfor måtte vi finde et alternativ, så Bjørneborg stadig må være attraktiv at benytte. Bestyrelsen for Bjørneborg mødtes med vores bestyrerpar og tømrermester Kurt Justesen på Bjørneborg en dag i januar 2017 og snakkede om, hvad der var mest nødvendigt at tage hånd om.

Listen over ønsker blev lang – endda rigtig lang. Så vi måtte prioritere. Sovesale, bad og toiletter måtte vente, men ellers gav Kurt et tilbud på de øvrige ønsker, vi havde. Vi ønskede først og fremmest en lejrbygning, som skulle være for alle, også selv om man var fysisk udfordret. Derfor ville vi have et handicaptoilet og bad med gulvvarme og et puslebord. Taget på salen, køkkenet og mellembygningen var helt slidt op og utæt, stolperne i salen var ofte meget i vejen og selve tagkonstruktionen havde fået ”svaj i ryggen”, derfor valgte vi en helt ny tagkonstruktion med saksespær nyt akustikloft og nye lamper. Vi ønskede at åbne mere op ind til lederrummet, så den kunne blive integreret i salen, når der var mange mennesker, men samtidig være lederrum, som kunne lukkes af. Vi ønskede vores gode oliefyr gemt lidt af vejen og dermed en pænere entré. Væggene skulle vandskures og males hvide. Vinduerne var egentlig sunde nok, men deres farve var forskellige, svensk rød og Umbra grøn var det mest fremherskende, derfor skulle alle vinduer og døre males hvide inde og ude. Gulvbelægningen var meget slidt, så det skulle også skiftes. Udvendig ønskede vi vedligeholdelsesfrit hvid eternit som Stern og stål tagrender. Vi måtte konstatere, at med alle disse ønsker, der ville løbe op i 1 mil. kr., ville vores egenkapital ikke helt slå til. Så bestyrelsen gik i gang med at søge fonde, Y’s Men Club og lokale foreninger om støttekroner til projektet. Vi gik i banken med hatten i hånden og søgte om at oprette en kassekredit på 500.000 kr. Jyske Bank var med på idéen og oprettede en kassekredit på meget favorable vilkår. Nykøbing Mors Y´s Men Club gav tilsagn om en stor donation på 100.000 kr. i forbindelse med deres 60 års jubilæum. Landdistriktsrådet ligeledes en stor donation på 80.000 kr. og to andre fonde gav hver 10.000 kr.

Nu hang budgettet sammen, og vi turde derfor bestille håndværkerne. Vi var enige i bestyrelsen om, at det var alt for stor en opgave at løfte alene baseret på frivillige hænder. Under hele rejsen har vi brugt Kurt Justesen som vejleder og rådgiver, og det har været med stor fornøjelse. Han har villet Bjørneborg lige så meget som os i bestyrelsen, lyttet til vores ønsker og hele tiden jagtet de bedste løsninger og samtidig bevaret overblikket over udgifterne. Vi var en stor flok frivillige, der mødtes sidst i oktober for at tømme køkkenet, salen og lederrummet. Igen i juleferien samledes vi og malede væggene, og her sidst i januar samledes vi for at gøre rent efter håndværkerne, rengøre og flytte køkkeninventar og møblement tilbage og gøre klar til 80 unge studerende fra Århus, der havde lejet Bjørneborg den første weekend i februar. Nu, hvor frosten kommet af jorden, skal vi have gravet et nyt elkabel ned, det gamle kabel er for lille til nutidens behov. I den forbindelse får vi lagt 13 ampere mere ind i huset. Elværket vil donere kablet, men vi skal selv stå for nedgravningen.

Vi har oplevet stor velvillighed fra håndværkernes side med at nå et godt resultat, men også med at holde tidsplanen, selvom der har været lidt udfordringer undervejs. F.eks. i november brød vores eget vandværk ned, og vi måtte have et helt nyt vandværk. Håndværkerne kunne ikke arbejde uden vandforsyning, og derfor blev arbejdet sat i stå i et par uger. Da loftet kom ned i køkkenet, faldt alle elkabler også ned (vi troede, de var ført rundt i væggene), så der er kommet ny elinstallation ind i køkkenet med dejligt mange stikkontakter; Så undgår vi også de tidligere forlængerledninger. For at få det nye tag på salen vandret, manglede der to skift mursten på væggen mod syd. Men sådan er det jo, når man renoverer en ældre bygning. Vi vil rette en stor tak til alle, der har støttet projektet, det er både fonde, foreninger og privatpersoner.